ابزار تبلیغاتی چند کاره HM100 : در هدایای تبلیغاتی میتوانیم دو گروه زن و مرد را ازهم جدا کرده و برای هرگروه هدایای تبلیغاتی مناسب با جنس آنها را انتخاب کنیم برخی هدایای تبلیغاتی نیز دارای خاصیت دوگانه هستند که میتوانند برای هردو گروه زن و مرد انتخاب شوند . ابزار تبلیغاتی چندکاره جزو هدایای تبلیغاتی است که بیشتر مورد توجه آقایان است و این هدایای تبلیغاتی توسط آقایان بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد . ابزار چندکاره میتواند شامل انواع لوازم ازجمله انواع پیچ گوشتی,آچار,انبردست,پیچ و مهره,متر و کاتر باشد