دفترچه یادداشت تبلیغاتی KM300: دفترچه یادداشت یک  هدایای تبلیغاتی کارآمد برای معرفی کسب وکار ماست که میتواند با خودکار تبلیغاتی همراه باشد  . دفترچه یادداشت تبلیغاتی از تنوع رنگی زیادی برخوردار است و میتوانیم هدایای تبلیغاتی خود را در رنگ های مختلف به صورت جور داشته باشیم . بر روی این هدایای تبلیغاتی میتوانیم مشخصات کسب و کار خود را نیز چاپ کنیم و یا اگر طرحی مرتبط با کسب و کار خود در نظر داریم روی جلد این هدایای تبلیغاتی به صورت رنگی و یا سیاه سفید چاپ کنیم .